Kashrus Level – At Home & Outside

כבוד הרב. אני בדרך כלל מקפיד על הכשרים מסויימים לא מחמת שאני יודע שהשאר אינם טובים, אלא בגלל שכך הורגלתי, אלא שחמי שיח’ יש מגוון הכשרים נוספים שהוא צורך, אני… Read more »

15/03/2010

Work on Chol Hamoed – Davar Ha’aved

לכבוד בית ההוראה שלום ברצוני לשאול אתכם שאלה הנוגעת לעבודתי בעיקר בימי החגים. אני מנהלת חשבונות במקום עבודה אשר בו עובדים כ 120 אנשים אשר רובם אינם שומרים תורה ומצוות…. Read more »

Tzitzis – Geniza?

שאלה: האם ציצית קרועה חייבת גניזה? תשובה: מעיקר הדין בגד הציצית או הטלית וכן פתילי הציצית אינם חייבים בגניזה, ולכתחילה אין לזורקם בידים לאשפה, אולם אם ממילא נפסדו ונזרקו לאשפה… Read more »

04/03/2010

Found Money in ATM

שאלה: מצאתי כסף במכשיר כספומט עמדתי כרבע שעה ואף אחד לא הגיע, המקום הוא ברשות הרבים במקום שרוב האנשים הגרים שם הם נכרים, מה לעשות. תשובה: מותר להשתמש בכסף, ואין… Read more »

Debt – not requested

כבוד הרב שליט”א. לפני שלשה חודשים הייתי מספר פעמים במכון עסוי רפואי שבו קיבלתי טיפול רפואי מאנשים שרוצים להתמחות לאותו עניו [סטא’ז]. אותו מכון גובה כל פעם סכום סמלי ביותר… Read more »

Touching Tree on Shabbos

שאלה: האם מותר בשבת לנגוע בעץ תשובה: עץ שכאשר נוגעים בו הוא מתנדנד אסור לגעת בו, אך אם אינו מתנדנד אין איסור לגעת בו. מקורות: שו”ע או”ח סי’ שלו ס”א… Read more »

04/03/2010