For donations Click Here

חידוד פתילה של תרופה לתינוקות בשבת

ע”ד שאלתו אם מותר לחדד פתילה שעשוי לרפואה עבור תינוקות, או שמא יש בזה משום תקון מנא בשבת.

תשובה: כבר כתב המ”ב סוף סימן שכ”ח ס”ק קנ”ב בשם החיי אדם שמותר לעשות צורה של פתילה לחתיכת לפת כיון שהוא מאכל בהמה אין בו משום תקון כלי. וא”כ אף אנו נאמר שהפתילה של היום עיקרו עשויה מגליצרין, שהוא מין שומן, ודומה למאכל שהרי גם ניתן לאכול גליצרין. ועוד שהוא נבלע תוך הגוף, ולא שייך לקרוא לזה כלי. ועכ”פ ודאי שאין להחשיבו ככלי אלא הוא בגדר של מאכל ומותר לעשות ממנו צורות.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *