For donations Click Here

Laws of the Sukkah – Building & Living In – HEBREW

תוכן ענינים

פרק ראשון- הסוכה – עמ ‘ 2

צורת הסוכה

פתח לסוכה

מקום הסוכה

ריצוף קרקע הסוכה

סוכה לשם חג

עשיה בעצמו

עשיתה על ידי ישראל

הסכך

נוי סוכה

משכונות של גוי

פרק שני – מצות ישיבת הסוכה – עמ’ 3

כוונת המצוה

מצות ישיבתה

סוכה קטנה

להנעים מקום מושבו

דברי תורה וחול

קיום המצוה כל רגע

ברכת הסוכה

המתעכב בסוכה בלא אכילה

עבר ואכל חוץ לסוכה

כלים שאין להכניס לסוכה

קערה להגשת מאכלים

כלי חרס

מנורה

הכניס כלים אלו או השאירם בסוכה

כלי אכילה לאחר אכילה

כלי שתיה

תשמישים בזויים

לימוד ותפילה

הבדלה

איסור שבות לצורך סוכה

פרק שלישי – דיני אכילה שתיה ושינה וברכת הסוכה – עמ’ 4

אכילת עראי בתוך הסעודה

אכילת עראי בשבת

אכילה

פת

עוגות

תבשיל מזונות

בשר ודגים

פירות

נמלך לאכול אכילת קבע

שתיה

שתית עראי

שתית קבע

קפה

משקים קלים

הבדלה

שינה בסוכה

חיוב שינה בסוכה

במקומות הקרים

סוכת שותפים

סוכה קטנה

לישון יחידי

להעיר הנרדם מחוץ לסוכה

להוציא ישן מהסוכה

הולכי דרכים – המנהג הראוי

ברכת הסוכה

זמן וצורת הברכה

אכילה במעומד

שכח לברך

ספק אם בירך

יציאה באמצע הסעודה

יציאה לאחר הסעודה

יצא מסוכתו לסוכה אחרת

אכל אם גג סגור

המתענה בסוכות

פרק רביעי – החייבים והפטורים בסוכה – עמ’ 5

איש

אשה

קטן

גיל הקטן

חינוך באכילה

חינוך בשינה

יתום

חולה

משמשי החולה

מצטער

קור

חום

יתושים

כבה האור

מים נוטפים

משמשים

עשה סוכתו במקום צער

בנית סוכה במרחק מביתו

סוכה קטנה

צר המקום

בנית סוכה ברחוב

אָבֵל

חתן ושושביניו

ברית מילה פדיון הבן ובר מצוה

הולכי דרכים ושלוחי מצוה

הולכי דרכים

שלוחי מצוה

שומרי העיר

שומרי חנויות

שומרי פרדסים

בעלי חנויות

בליל יום טוב ראשון

פרק חמישי – ירדו גשמים עמ’ 6

ישיבה בסוכה בשעת הגשמים

צורת היציאה בזמן הגשם

בשעת אכילה

פסקו הגשמים

שינה

שינה ביום

טפטופים

ליל יום טוב ראשון

פרק שישי – ההכנה ליום טוב ודיני ליל יום טוב ראשון – עמ’ 7

ערב סוכות

אכילה

חלה

עשית מלאכה

הקזת דם

תספורת ונטילת צפרניים

רחיצה וטבילה

הכנת הלולב

צדקה

בדיקת הסוכה

כיסוי השולחנות

הדלקת נרות

ליל יום טוב

הזמנת האושפיזין

זמן קידוש

סדר אמירת הקידוש

כוונת הסוכה

אכילת פת

מצות האכילה

מין הפת

חולה צליאק

שיעור זמן האכילה

‘לכם’

זמן האכילה

כוונת האכילה

טיבול הפת במלח

ירידת גשמים לילה הראשון

אכל אם גג סגור

חיוב אכילה בסוכת חבירו כשאין לו סוכה

כבה האור בסוכתו

נשים

חולה ומצטער

ליל יום טוב שני

קידוש

אכילת פת

ירדו גשמים

פרק שביעי – מצות הסוכה וקדושתה – עמ’ 8

קדושת עצי הסוכה

דופן רביעית

מקום הסוכה

הוסיף בסכך לעבותו ובדפנות לחזקם

אמתי חלה הקדושה

סכך ועלים שנפלו על השולחן

סוכה העומדת משנה לשנה

עשה סוכה נוספת

ישיבה בסוכה כשיורדים גשמים

תנאי בסוכה ודפנות

סוכה ישנה

ישב בסוכת חבירו

העברת סוכה ממקום למקום

סוכת קיץ ושל נשים

סוכת קטנים

שימוש שלא בגוף העצים

קדושת הסוכה לאחר המועד

נויי הסוכה

נוי בדופן עקומה

איסור טלטולם ביום טוב ושבת

תלאם בחול המועד

תנאי

צורת אמירת התנאי

הרחת הדס ואתרוג שבסוכה

הורדת הקישוטים מפני גנבים וגשמים

נורות חשמל

עשית קפנדריא בסוכה

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *