שְׁאֵלָה:

איך אני יכול לתרום או אחר תשליך taleisim ותפילין הישנים כמו שצריך?

תשובה:

מתן הם כשרים אולי אתה יכול לתרום אותם shule או באיזה מוסד ראוי אחר. אם לא לשים אותם לתוך הגניזה.

מקורות:

O: CH 42 משנה ברורה 3

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Disposal of holy objects and books or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *