קבלת פקס בשבת מיהודי

ע”ד שאלתו שמצוי הדבר בחו”ל שיש בני אדם שהם מחללי שבת ושולחים פאקסים באמצע השבת, ויש לעיין במקום שהוא יודע שבשבת הוא עלול לקבל מאדם כזה פאקס, האם רשאי להשאיר… Read more »

23/12/2009