אהבת חסד 1

א. מצוות עשה להלוות לעניי ישראל שנאמר: אם כסף תלוה את העני עמך (שמות כב,כד). ב. מצוה זו גדולה ממצוות הצדקה, משום שהעני לא מתבייש בקבלתה. ג. אם לאדם עשיר… Read more »