הלכות תענית אסתר

א.        תקנת חכמי הדורות שמתענים ביום שלפני פורים דפרזים, והיא נקראת “תענית אסתר”, וכשחל ערב פורים בשבת מקדימים להתענות ביום חמישי. ב.         מאחר ותענית זו אינה תענית “מדברי קבלה” אלא… Read more »

24/02/2010

The Month of Adar & the Laws of the 4 Parshiot

משנכנס אדר מרבין בשמחה א.        משנכנס אדר מרבין בשמחה, והטעם בזה משום שכשיש נדון אם הנכרי ינצח או היהודי ינצח גובר מזלו של היהודי על פני הנכרי והיהודי מנצח, וכפי… Read more »

24/02/2010