To Donate Click Here

Work on Chol Hamoed – Davar Ha’aved

לכבוד בית ההוראה שלום

ברצוני לשאול אתכם שאלה הנוגעת לעבודתי בעיקר בימי החגים.

אני מנהלת חשבונות במקום עבודה אשר בו עובדים כ 120 אנשים אשר רובם אינם שומרים תורה ומצוות.
בכל פעם שחג פסח או סוכות יוצא בתאריכים של תחילת החודש הלועזי (כמו סוכות שהיה ופסח הקרב) אזי אני מצויה בקונפליקט מצד המעביד שרוצה שאעבוד בחול המועד. אציין עוד כי אין זה אומר שאם אעבוד הכל ישולם בזמן אך ללא ספק זה יקדם את הענין.
בסוכות הדבר הביא לידי נזיפה וחוסר נעימות מצד המעבידים.
אציין כי סיכמתי מפורשות שלא אעבוד בזמנים אלו והם מנוכים כדין ממשכורתי.
עם זאת הנ”ל טוען כי זה לא צודק ש120 איש שמתוכם רבים הם מעוטי יכולת המשתכרים בשכר המינימום וכדו’. ועיכוב זה הוא בלתי הוגן.
שאלתי היא בשני מישורים:
1. האם אני מחויבת מעבר למה שסוכם בחוזה.
2. אם אני אכן מחויבת או אם ארצה האם יותר לי לעבוד בחול המועד? ברור מאליו כי העבודה כרוכה ברישום וכתיבה מלאה (צ’קים, תלושים וכדו)

אשמח לתשובתכם
רבקה

תשובה:

א. אם סוכם מראש על כך, אי אפשר לחייב לעבוד בזמנים כאלו, וזהו מבחינת ההתחייבות שבין יחסי עובד ומעביד, יש להבהיר את הדבר למנהל, בצורה יפה והחלטית.

ב. מבחינת הדין, אם אכן הדבר יגרום שיהיו כאלו שלא יוכלו לקבל את משכורתם בזמן, בפרט אם הם כאלו שצריכים את המשכורת לצורך קנית מוצרים לצורכי החג, מותר לעבוד בזה, אך יש לצמצם את פעילות העבודה למינימום ההכרחי, וכמו כן אם אפשר עדיף לעבוד מהבית וכד’.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *