האם מותר לגנוב מס ע”י רישום דירה על שם חבר

תשובה:

רבני האתר אינם עונים על שאלות הנוגדות את חוקי המדינות

Tags: dina dimalchuta

Share The Knowledge

Not what you're looking for? Browse other questions tagged Law of the Land and secular courts dina dimalchuta or ask your own question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *