Vocal Music in Sefiras HaOmer

לכבוד הרבנים שליט’א רציתי לשאול האם מותר לשמוע בתקופת העומר הקלטה של שירים שאין עליהם ליווי כלי נגינה (היום קוראים לזה ‘ווקלי’) תודה רבה תשובה: מעיקר הדין מותר, יש מפוסקי… Read more »

12/04/2010